Hotelarstwo
Dzisiaj jest: Wtorek, 26 Marzec 2019, imieniny Teodora i Emanuela
Szukaj w serwisie:    

Reforma VAT w Unii Europejskiej: czego obawia się branża hotelarska?  2011-04-04

Reforma VAT w Unii Europejskiej: czego obawia się branża hotelarska?

W grudniu Komisja Europejska wydała Zieloną Księgę w sprawie przyszłości podatku od wartości dodanej, rozpoczynając tym samym konsultacje publiczne w związku z kompleksowym przeglądem obecnego systemu VAT. Do 31 maja przedstawiciele branży HoReCa, w tym hotelarze i restauratorzy oraz inne zainteresowane podmioty, mogą zgłaszać uwagi na temat dokumentu Komisji. Pod koniec roku KE zamierza przedstawić mapę drogową reformy systemu podatku VAT.
Poza kluczową  kwestią, jaką jest redukcja obciążeń administracyjnych VAT, Zielona Księga przedstawia kilka możliwych rozwiązań, które budzą obawy europejskiej branży hotelowej takich jak:
- ustanowienie jednolitej stawki VAT na wszystkie towary i usługi, co w praktyce mogłoby oznaczać zniesienie stawek obniżonych, które odniesieniu do usług noclegowych w zostały przyjęte przez 24 spośród 27 państw członkowskich, a także  przyjętych przez niektóre państwa obniżonych stawek na usługi gastronomiczne,
- zniesienia niektórych zwolnień z VAT,
- wprowadzenie kolejnych ograniczeń w odliczaniu kosztów.
Podatek VAT stanowi obecnie średnio ok. 21,5 proc. przychodów podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, jednak w przypadku niektórych państw VAT jest podstawowym źródłem dochodów budżetowych. Trzecia część wydatków konsumpcyjnych w UE podlega obniżonym stawkom, pozostałe 2/3 są obłożone VAT-em w wysokości od 15 do 25 proc. Obecnie tylko trzy kraje UE stosują standardowe stawki VAT wobec usług noclegowych. Są to Dania – stawka 25 proc., Wielka Brytania – stawka 20 proc. i Słowacja – stawka – 19 proc.
Według Komisji, wprowadzenie i  stosowanie jednolitej stawki VAT na wszystkie towary i usługi przez wszystkie państwa byłoby idealnym rozwiązaniem z punktu widzenia efektywności ekonomicznej podatku. Innego zdania są jednak hotelarze. W zgodnej opinii zarówno HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE ), jak i poszczególnych członków organizacji oraz narodowych organizacji nie należących do HOTREC, zniesienie obniżonych stawek i wprowadzenie jednolitych stawek obejmujących usługi noclegowe doprowadzi do wzrostu cen, co odbije się w sposób znaczny na wynikach sektora gościnności, który ma kluczowe i coraz ważniejsze znaczenie dla gospodarki europejskiej. Podwyższenie stawek VAT może skutkować nie tylko wyższymi cenami, czyli spadkiem atrakcyjności rynku turystycznego Europy, ale także zmniejszeniem zatrudnienia, obniżeniem poziomu inwestycji, spadkiem jakości usług. W opinii hotelarzy dobrym pomysłem jest wprowadzenie jednolitej stawki dla usług hotelarskich na terenie całej Europy, ale pod warunkiem, że będzie to jednolita stawka dla wszystkich towarów i usług. Taka obowiązująca we wszystkich krajach stawka z pewnością przyczyniłaby się do większej przejrzystości cen i zwiększenia konkurencyjności. Branża obawia się też wprowadzenia ograniczeń w możliwości odliczania kosztów VAT i postrzega je – jeśli już musiałbym zostać wprowadzone – jako alternatywę dla wzrostu stawek VAT. W systemie zwolnień i odliczeń ważnymi dla branży noclegowej jest zwolnienie od usług transportowych oraz możliwość odliczania wydatków gości na usługi zakwaterowania.
Jak wspomnieliśmy, konsultacje prowadzone będą do 31 maja za pośrednictwem strony internetowej:  .
Więcej informacji na stronie poświęconej konsultacjom: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm

Zielona Księga reformy VAT: ściągnij


Poniżej przedstawiamy pełny komunikat Komisji Europejskiej w sprawie konsultacji dotyczących reformy podatku VAT:


Bruksela, dnia 1 grudnia 2010 r.

Podatki: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości podatku od wartości dodanej (VAT)
Komisja Europejska rozpoczęła dzisiaj szerokie konsultacje społeczne dotyczące sposobów wzmocnienia i ulepszenia unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) z pożytkiem dla obywateli, przedsiębiorstw i państw członkowskich. Celem konsultacji jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom wyrażenia swoich poglądów i opinii na temat istniejących problemów związanych z podatkiem VAT oraz sposobów ich rozwiązania. Komisja wykorzysta uwagi zebrane podczas konsultacji, aby podjąć decyzję w sprawie najlepszego podejścia zapewniającego stworzenie w przyszłości stabilniejszego, solidniejszego i skuteczniejszego systemu podatku VAT.
Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, powiedział: „Potrzebujemy systemu podatku VAT na miarę XXI wieku: prostego, nowoczesnego i skutecznego. Podatek VAT płacą obywatele i przedsiębiorstwa, jest on też głównym źródłem przychodów państw członkowskich, tak więc wszyscy są nim zainteresowani. Zachęcam wszystkich do wyrażenia opinii podczas tych konsultacji, abyśmy mogli zapewnić lepsze funkcjonowanie przyszłego systemu VAT dla wszystkich”.
Dlaczego konieczny jest przegląd systemu VAT?
Podatek VAT wprowadzono w UE ponad 40 lat temu, kiedy rynek wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Pomimo podejmowanych od tamtej pory wysiłków na rzecz stopniowego unowocześniania i upraszczania systemu podatku VAT jest oczywiste, że nie odpowiada on już potrzebom nowoczesnej gospodarki ukierunkowanej na usługi i opartej na nowych technologiach. Złożoność obecnego systemu podatku VAT jest źródłem niepotrzebnych kosztów i obciążeń dla podatników i administracji oraz stwarza przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Ponadto niektóre słabe punkty systemu VAT czynią go podatnym na oszustwa podatkowe i przypadki uchylania się od opodatkowania. Dlatego konieczny jest gruntowny przegląd systemu VAT.
Dlaczego właśnie teraz?
Obecna sytuacja gospodarcza podkreśliła ważną rolę podatku VAT w zapewnianiu stabilności i wzrostu gospodarki. VAT jest głównym źródłem przychodów państw członkowskich (do 20% wszystkich przychodów z podatków). Można oczekiwać, że podatek ten jeszcze zyska na znaczeniu, ponieważ recesja i starzejące się społeczeństwa wpływają na inne źródła przychodów. Ponadto analizy ekonomiczne pokazują, że podatki konsumpcyjne najbardziej sprzyjają wzrostowi gospodarczemu, a solidny system podatku VAT może przyczynić się do ponownego ożywienia gospodarczego w Europie. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie pełnej funkcjonalności unijnego systemu podatku VAT i wykorzystanie w pełni jego potencjału.
Co to jest zielona księga?
Zielona księga zawiera pytania zebrane w kilku ogólnych obszarach tematycznych, zapewniając jednocześnie w ramach prowadzonych konsultacji jak największą otwartość na wszelkie pomysły i opinie. Po pierwsze, zielona księga stawia pytanie o konieczność zmiany podstawy obecnego systemu podatku VAT oraz pytanie, czy towary i usługi należy opodatkować w państwie członkowskim pochodzenia, czy w państwie, w którym są sprzedawane. Następnie w księdze przeanalizowano konkretne kwestie, wokół których z upływem lat narosły wątpliwości, w tym m.in. kwestię zasadności dalszego utrzymywania obniżonej stawki podatku VAT, kwestię tego, czy przepisy dotyczące odliczeń są wystarczająco neutralne, jak również to, czy i w jaki sposób można bardziej uodpornić system na nadużycia i czy można ograniczyć biurokrację w transakcjach VAT. Uczestnicy konsultacji proszeni są również o wyrażenie opinii na temat możliwości i sposobów ulepszenia pobierania podatku VAT w celu zaradzenia obecnemu unijnemu ubytkowi VAT w wysokości 100 miliardów EUR. Zielona księga zachęca do wyrażenia wszystkich opinii, a konsultacje nie są ograniczone do postawionych pytań – uczestników zachęca się do zgłaszania wszelkich kwestii mogących według nich mieć znaczenie dla przyszłości podatku VAT.
Dalsze kroki
Komisja zaprasza wszystkie zainteresowane strony do udziału w konsultacjach społecznych, które potrwają do 31 maja 2011 r. Na podstawie otrzymanych opinii, pod koniec 2011 r. Komisja przedstawi w komunikacie priorytety dotyczące przyszłego systemu podatku VAT.
MEMO, zob.: MEMO/10/633
Dodatkowe informacje na temat zielonej księgi oraz jej załącznika technicznego można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
 

© 2009-2019 Hotelarstwo. Istnieje od wieków.
Projekt & cms: www.zstudio.pl