Hotelarstwo
Dzisiaj jest: Niedziela, 14 Kwiecień 2024, imieniny Justyny i Waleriana
Szukaj w serwisie:    

Nauczyciel to ma klawe życie …

Nauczyciel to ma klawe życie …

Kiedyś przy ministrze działała Rada Programowa, w której doświadczeni nauczyciele metodycy i praktycy opiniowali wszelkie zamierzenia edukacyjne planowane w ministerstwie. Przygotowywali plany i programy nauczania. Od blisko dwunastu lat (od 2007 roku) rolę tę przejęło dedykowane kształceniu branży: Krajowe Centrum Edukacji.
Krajowe Centrum Edukacji jest publiczną placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych, jest państwową jednostką budżetową, ma zasięg ogólnopolski i podlega ministerstwu. Czym się zajmuje?

Centrum realizuje w szczególności następujące cele i zadania:

 • diagnozowanie stanu kwalifikacji nauczycieli i potrzeb w zakresie ich doskonalenia;
 • organizowanie i prowadzenie doskonalenia i dokształcania nauczycieli w zakresie pedagogiczno-metodycznym i specjalistycznym (kierunkowym) oraz doskonalenie kadry kierowniczej szkół;
 • organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz sprawowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę;
 • gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji pedagogicznej;
 • upowszechnianie nowych metod, technik i środków kształcenia;
 • planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli;
 • organizowanie współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami, w tym z udziałem partnerów zagranicznych;
 • inicjowanie i merytoryczne wspieranie zmian programowych kształcenia zawodowego;
 • tworzenie i rozwijanie multimedialnych centrów informacji pedagogicznej dla potrzeb oświaty (…);
 • diagnozowanie stanu i prognozowanie rozwoju oświaty (…);
 • diagnozowanie, analizowanie i ocenianie efektów nauczania z przedmiotów zawodowych;
 • przeprowadzanie badań wyników kształcenia zawodowego oraz dokonywanie oceny realizacji programów nauczania i ramowych planów nauczania;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie oświaty (…).

Krajowe Centrum Edukacji
- poza urzędnikami zatrudnia przede wszystkim grono nauczycieli - ekspertów. Doświadczoną grupę metodyków, osób które swoje życie zawodowe spędziły ucząc w technikach, zdobywając przez lata wszystkie stopnie specjalizacji, kwalifikacje metodyków i/lub egzaminatorów.
Byli nauczyciele, teraz pracują nad programami nauczania, dydaktyką i metodologią. Określają minima programowe. Pokazują jak uczyć, jak w praktyce stosować najnowsze metody nauczania młodzieży ponadgimnazjalnej - przygotowując schematy lekcji dla konkretnych tematów. Nie tylko dla tytułu technika jednego zawodu ale we wszystkich kierunkach kształcenia określonych dla branży.
Mało tego. Do zadań nauczycieli z Centrum należy wyszukiwanie nowinek nie tylko w Polsce (nie ma tego zbyt dużo) ale także w Europie. A tu i w edukacji i w samej branży naprawdę dużo się dzieje.

Jak w praktyce wyglądają efekty pracy Centrum?
Przede wszystkim są to seminaria realizowane w całej Polsce. Udział w nich liczy się nauczycielom do doskonalenia zawodowego. Co roku jest także szereg ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli różnych kierunków i zawodów w ramach branży. Istotnym elementem są także wyjazdy studyjne. Zarówno po Polsce jak i po Europie. Oczywiście w oparciu o tamtejsze szkoły średnie-branżowe. Czasem z zakwaterowaniem w przyszkolnych bursach a równie często z zamieszkaniem w hotelach. W programie jest zawsze zwiedzanie szkoły, wymiana informacji o doświadczeniach w kształceniu, technikach, metodach i aspektach praktycznych. A następnie zwiedzanie z metodykiem i praktykiem obiektów zgodnych z profilem programu wyjazdu.
KCE organizuje także warsztaty u siebie. Cały ich szereg. Np. 17 lutego br. były na temat: „Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych”. Bardzo często udział w warsztatach musi być ograniczany do wytypowanych przez KCE województw a to z powodu liczby chętnych. Udział w warsztatach jest bezpłatny, zakwalifikowani nauczyciele pokrywają koszty dojazdu (tzw. szkoły).
Do KCE można zadzwonić i poprosić o pomoc lub konsultację. Świetne jest to, że rozmawia się jak nauczyciel z nauczycielem, a osoby z Centrum z własnej praktyki znają wiele bolączek dręczących nauczycieli w ich codziennej pracy. Jest więc i zrozumienie i chęć pomocy.
 
A Wy, drodzy nauczyciele uczący hotelarstwa narzekacie?!
I słusznie!
Bo powyższy opis dotyczy Krajowego Centrum Edukacji … Rolników.
Działa przy Ministerstwie Rolnictwa i powstał by objąć opieką merytoryczną nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół rolniczych.
Zastąpił niejako rozwiązaną lata temu radę programową ds. edukacji przy Ministrze Rolnictwa.
Wygląda na to, że lepiej było zostać nauczycielem ogrodnictwa albo produkcji zwierzęcej. A nie hotelarstwa czy obsługi konsumenta.

© 2009-2023 Hotelarstwo. Istnieje od wieków.
Projekt & cms: www.zstudio.pl