Hotelarstwo
Dzisiaj jest: Wtorek, 7 Lipiec 2020, imieniny Cyryla i Metodego
Szukaj w serwisie:    

Obowiązek meldunkowy w 2019 roku wciąż obowiązuje  2019-04-10

Obowiązek meldunkowy w 2019 roku wciąż obowiązuje To nie jest spóźniony o dziesięć dni prima aprilis ani pomyłka. W 2019 roku obowiązek meldunkowy wciąż obowiązuje, mimo że miał być zniesiony, co zapowiadano w 2018 roku. Czym jest obowiązek meldunkowy? To nic innego jak ustawowe zobowiązanie każdego z nas do podania właściwemu urzędowi informacji o miejscu pobytu pod danym adresem. Kto podlega wciąż obowiązującemu obowiązkowi meldunkowemu? Każdy polski obywatel a także każdy cudzoziemiec. Z tym, że na przykład dzieci - podobnie jak osoby ubezwłasnowolnione - meldują opiekunowie prawni.

'Ale przecież od ponad pięciu lat w hotelach nie trzeba się meldować?' - skonkludują przytomnie świadomi hotelarze - 'To skąd nagle takie wieści?'

Zbliżający się sezon letni wywołał lawinę pytań kierowanych do nas. Zarówno z obiektów hotelowych, jak i prywatnych kwater, pensjonatów i ośrodków wczasowych przygotowujących się do sezonu. Co z meldunkiem? Trzeba, czy nie?

Więc: jak jest?
Przypomnijmy przepisy. Aktualnie obowiązuje ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427). Według niej (art. 24) obowiązek meldunkowy obejmuje:

  • zameldowanie się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
  • wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
  • zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Przy czym w artykule 27 tejże ustawy czytamy w punkcie 1:

  • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

a w punkcie 2:

  • Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno  miejsce pobytu czasowego.

Co z tego wynika?
Że w hotelu, pensjonacie czy domu wczasowym albo ośrodku, na pewno trzeba na pobyt czasowy zameldować osobę, która mieszka w nim dłużej niż 30 dni. Przy czym nie ma znaczenia, że w międzyczasie wyjeżdża jeśli jest to tzw. jeden pobyt.
Ale w każdym innym przypadku: nie ma obowiązku meldowania gości i klientów obiektów hotelarskich. Nawet jeśli przyjeżdżają na dwu-, trzytygodniowe wczasy, o krótszych pobytach nie wspominając.

Przypomnijmy
Znowelizowana ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych zniosła obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów. 1 stycznia 2013 roku weszły w życie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Zniknął między innymi cały rozdział 5 - uchylony w całości.
To on traktował między innymi o obowiązku meldunkowym osób zatrzymujących się na pobyt w hotelach.
Zmiana wprowadzona blisko siedem lat temu, to jest ustawą z grudnia 2012 roku oznacza rezygnację ustawodawcy ze wszystkich formalności, które obowiązywały hotelarzy w myśl treści rozdziału 5 do czasu jego uchylenia.
Nie trzeba już więc przy przyjmowaniu gościa w recepcji żądać od niego dowodu tożsamości i spisywać danych. Można przyjmować gości i wynajmować im pokoje nie pytając ich o nic.

(jp)

© 2009-2019 Hotelarstwo. Istnieje od wieków.
Projekt & cms: www.zstudio.pl